ScottPlot.NET
GitHub Repo stars

ScottPlot 5.0 FAQ

ScottPlot 4.1 FAQ

ScottPlot Basics

Plot: Axis and Tick Customizations

Plot: Styling

Plot: Data

Plot: Miscellaneous

User Control: Interactive Behavior

User Control: Live Data

Developer Notes